Priėmimas

Esame bendruomeninė mokykla, kurią kuriame visi kartu: darbuotojai, pedagogai, vaikai, tėveliai. Atvesdama čia vaiką, prie bendruomenės jungiasi visa šeima, ir mokyklos gerbūviu bei savo vaikų ugdymu rūpinamės drauge.

2018–2019 m. m. Širvintų „Tėkmės“ mokykloje veikia dvi darželio grupės ir viena mišri pirmokų-ketvirtokų klasė.

Mūsų mokykla susidomėjusius tėvelius pirmiausia kviečiame atvykti į mokyklą, apsižvalgyti joje gyvai, trumpai susipažinti su aplinka bei svarbiausiomis taisyklėmis (susitarti dėl atvykimo laiko skambinkite tel. 8-612-16763).

Po pirmojo susitikimo priėmimas į darželį ir mokyklą vykdomas dviem etapais:

  1. tėvelių prašome užpildyti anketą (kurios tikslas – suprasti Jūsų poreikius, motyvaciją prisijungti prie mūsų bendruomenės ir leisti vaiką / vaikus į mūsų mokyklą);

  2. jei anketoje pateikta informacija pagrindžia stiprią šeimos motyvaciją lankyti mūsų mokyklą, tėveliai kartu su vaiku / vaikais kviečiami išsamiam pokalbiui-susipažinimui, po kurio priimamas galutinis abipusis sprendimas.

UGDYMO MOKESTIS

Ugdymo mėnesinis mokestis Širvintų „Tėkmės“ mokykloje 2019 – 2020 m. m.:

  • 150 Eur / vaikui darželyje
  • 160 Eur / vaikui priešmokyklinėje grupėje
  • 170 Eur / vaikui pradinėje mokykloje
  • 200 Eur / vaikui pagrindinėje mokykloje

Jei darželį ir mokyklą lanko daugiau vaikų, ugdymo mokesčiui taikomos nuolaidos: 20% – antram vaikui, 30% – trečiam, 40% – ketvirtam ir t.t.

Ugdymo mokestis yra mokamas 10 mėnesių per metus, t.y. rugsėjo – birželio mėn. Liepos ir rugpjūčio mėn. mokestis mokamas tik už tuos vaikus, kurie šiuo vasaros metu lanko darželį.

Vienkartinis stojamasis mokestis – 110 Eur / šeimai. (Šis mokestis sumokamas vienąkart nuo visos šeimos, jis nėra taikomas kiekvienam vaikui atskirai). Stojamasis mokestis yra negrąžinamas.

* Pastabos dėl ugdymo mokesčio

Į ugdymo mokestį taip pat įskaičiuotos maitinimo, ugdymo priemonių išlaidos. Pradinėje mokykloje šis mokestis apima prailgintos grupės veiklą, žygio dienos išlaidas.

Ugdymo mokestis nepadengia ekskursijų bei kanceliarinių priemonių išlaidų.

Tikime, kad ugdymo mokestis neturėtų tapti kliūtimi prisijungti prie mūsų bendruomenės. Jei šis finansinis įsipareigojimas – šiuo metu per sunki našta Jūsų šeimai ir yra vienintelė priežastis neleisti savo vaiko / vaikų į mūsų mokyklą, nuoširdžiai raginame pasikalbėti. Viliamės, jog bendromis jėgomis visuomet galime rasti būdus šiam klausimui išspręsti.