Bendruomenė

Apie mus

Mūsų bendruomenė - mūsų esybė.

2014 m. šešias šeimas suvienijo nuoširdus noras veikti bendrystėje - ugdyti vaikus bendruomenėje, kartu su jais kurti jų darželį, žaidimo aikštelę, erdvę, kurioje jie jaustųsi lyg namie. Vaikų balsas renkantis tiek patalpas, tiek auklėtojas buvo labai svarus. Užgimusioje bendruomenėje buvo gera kiekvienam - ir mažam, ir dideliam. Tikime, kad svarbiausieji dalykai gyvenime ugdomi tikroje bendruomenėje - kur visiems rūpi visi, ir kur kiekvienas turi savo indėlį.

Šiandien mūsų bendruomenėje - jau 35 šeimos, kurios kiekvienas narys vienodai svarbus ir mylimas. Auklėtojos, mokytojos, tėveliai, vaikai. Visi kartu ir toliau kuriame ypatingą erdvę vaikams augti, mokytis ir tobulėti. O mums augti kartu su jais, prisidedant savo laiku, žiniomis ar įgūdžiais.

Mūsų vizija

Čia stipri ir aktyvi šeimų bendruomenė. Čia sėkmingai įgyvendinamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. Čia prasmingai veiklai buriasi suaugę. Čia visi mokomės ir tuo dalinamės.

Kaip mes veikiame

Širvintų „Tėkmės“ mokykla – bendruomeninė organizacija, kurios valdyme kartu su administracija aktyviai dalyvauja ir mokyklą bei darželį lankančių vaikų tėveliai. Svarbiausius administracinius klausimus koordinuoja ir sprendžia asociacijos administratorius. Ugdymo veikla mūsų mokykloje rūpinasi ugdymo vadovas. Už kitus mokyklos valdymo, kūrimo ir efektyvaus funkcionavimo klausimus atsakingi visi bendruomenės nariai, aktyviai dalyvaudami ir savo žiniomis bei įgūdžiais dalindamiesi šiose mūsų organizacijoje veikiančiose darbo grupėse:

  • rėmimo pritraukimo darbo grupė

  • bendruomenės telkimo darbo grupė

  • komunikacijos darbo grupė

  • sveikos gyvensenos darbo grupė

  • ūkio reikalų darbo grupė

  • statybų priežiūros darbo grupė